Årets generalforsamling afholdes den 22.marts kl 19.00 på hotellet