Ryomgård Vandværk

Vandkvalitet og -forbrug

Denne tabel viser de laveste og højeste værdier, der er målt på de stoffer som overordnet siger mest om vandets kvalitet.

Målt i 2024
Krav
pH
7,3
7 - 8,5
Jern
0,023 mg/l
Max. 0,2 mg/l
Nitrat
0,80 mg/l
Max. 50 mg/l
Magnesium
7,7 mg/l
Max. 50 mg/l

Egenkontrol

Ud over de akkriditerede vananalyser laver vandværket egenkontrol med månedlige vandanalyser på vandværket (coliforme bakterier) for at følge vandkvaliteten.

Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles, idet afregning foretages efter forbrug. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vanmåleren.

For Ryomgård Vandærk foretages der årsaflæsning via selvaflæsningskort én gang årligt pr. 31.12.

I henhold til gældende regler for vandmålere skal vandværket:

  • Enten foretage udskiftning af alle målere i et parti maksimalt 6 år efter partiets opsætning
  • Eller føre stikprøvekontrol af partierne senest 8 år efter opsætning.

For Ryomgård vandværk foretages der fra 2010 stikprøvekontrol af vandmålere. Værkets forbrugere er opdelt i 7 hovedområder, der alle har fået skiftet vandmåler / tællerværk indenfor de senere år.

Vandforbrug

Det gennemnitlige årsforbrug for en familie under Ryomgård vandværk udgør typisk omkring 125 m3 pr. år.

Vand er en ressource, der er værd at passer på, og i dagligdagen findes mange muligheder for at begrænse forbruget. Ydermere koster vandet penge og utætte vandrør, vandhaner og wc-cisterner poster således “penge” lige ned i afløbet. Ved at kontrollere dine vand-installatinoner for utætheder sparer du både penge og massere af rent drikkevand. Der kan kontrolleres for vandspild ved at efterse om måleren står stille, når der ikke tappes vand.

Eksempler på vandspild.
Vandhane som drypper:
Langsomt dryp: 7  pr. år.

Hurtige dryp: 30  pr. år.

Løber konstant: 100  pr. år.

Toilet som løber:
Svært at se: 100  pr. år. 

Ses: 200  pr. år.

Check dit vandforbrug
Ryomgård vandværk anbefaler at, vandmåleren aflæses månedligt. Du kan tjekke om dine vandinstallationer er utætte ved at aflæse vandmåleren om aftenen, når alle i huset er gået i seng og ingen bruger vand. Aflæs vandmåleren om morgenen, før nogen bruger vand. Er aflæsningen om morgen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som bør udbedres. En vandhane som drypper kan koste mellem 300 – 3.500 kr. om året. Et toilet som løber kan let koste mellem 3.000 – 15.000 kr. om året (inkl. afledningsbidrag).
Ved at udskifte et gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende (stort og lille skyl) kan der typisk spares 5 – 6  liter vand pr. skyl.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere