Ryomgård Vandværk

Priser & økonomi

Priser på vand fra Ryomgård Vandværk fastsættes en gang årligt og fremgår af det til enhver tid gældende takstblad godkendt af Syddjurs Kommune.
Prisen er sammensat af et fast bidrag samt en forbrugsafhængig m³-pris.
Udover prisen på vand fra Ryomgård Vandværk, skal der betales afgifter til staten samt typisk et vandafledningsbidrag til Syddjurs Spildevand A/S.

Vandpris Ryomgård Vandværk – excl. moms.:

Prisen for 1 liter vand leveret af Ryomgård Vandværk svarer til 1,4 øre inkl. moms og afgifter (excl. fast bidrag).
Vandafledningsbidraget til AquaDjurs er i 2024 fastsat til 40,72 kr. pr. m3 (excl. moms).

Takstblad 2024
Anlægsplan 2021 – 2024

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere