Ryomgård Vandværk

Information om SMS-service

Bestyrelsen i Ryomgård Vandværk har besluttet at indkøbe et system til hurtig og direkte kommunikation med vores forbrugere.
Systemet består primært af en sms-service, men vi har også mulighed for at sende beskeder i e-Boks.

Hvorfor gør vi det?

Flere kunder har efterspurgt muligheden for at få bedre information fra vandværket i forbindelse med lukninger eller vandafbrydelser.

Vi tager vandkvalitet og sundhed meget alvorligt og derfor vil vi også gerne have så stærkt et beredskabs-set-up som muligt. I forsøg på styrke vores beredskab, har vi afholdt et dialogmøde med kommunen for at lære af forureningssager andre steder i kommunen. Det er kommunens erfaring, at en sms-service har været en enorm fordel ift. hurtig og effektiv kommunikation i beredskabssituationer.

Vi har hidtil brugt Facebook som vores primære kommunikationskanal og selvom vi når rigtig mange den vej, er det ikke alle, og vi kan ikke bygge vores kundeservice og beredskab på en forventning om at vores kunder bruger Facebook.

Hvad vil vi bruge det til?

Vi vil primært bruge systemet til at informere om brud, varsle planlagte lukninger, reagere på forureninger eller lignende.
Samtidig kan vi udsende servicebeskeder – fx ifm. arrangementer, frostvarsling, måleraflæsning eller hvis vi har brug for hjælp til at finde brud i ledningsnettet.

Med det nye system kan vi kommunikere målrettet til vores forbrugere i løbet af få minutter. Vi har 1.200 kunder og heldigvis er det oftest kun små områder der bliver berørt af lukninger. Det nye system gør os også i stand til at udvælge og gruppere modtagere så det kun er de berørte der får besked.

En professionel partner

Vi har valgt løsning der anvendes af rigtig mange vandværker. Leverandøren har et velafprøvet og driftssikkert system med fuld sikkerhed ift. persondata.
Vi ved at løsningen virker og at den har rigtig gode referencer fra både kunder og vandværker.

Hvordan implementeres det?

Et effektivt system kræver stor tilslutning. Det er muligt for os at foretage en ’forhåndstilmelding’ af alle de telefonnumre, der er tilknyttet de adresser vi forsyner med vand. Den mulighed har vi valgt at udnytte.

Vi er helt med på at ikke alle ønsker at være med, og vi ved godt at vi også rammer flere numre på samme adresse. Ønsker du ikke at være med, kan du nemt afmelde dig på vandværkets hjemmeside. Vi håber på forståelse for denne beslutning. Vi har sikret os at dette er en lovlig tilgang og vores partner har gode erfaringer med oprette kunder på den måde.

De adresser hvor vi ikke har telefonnumre vil få en besked i e-boks.

Det er også altid muligt at eftertilmelde sig via vandværkets hjemmeside. Vi håber at I vil hjælpe os med at få så mange forbrugere som muligt oprettet ved at sprede budskabet. Måske særligt til ældre naboer/familiemedlemmer.

Hvad betyder det for dig?

Hvis dit telefonnummer er registreret på en adresse, der får vand fra os, bliver du tilmeldt servicen. Det koster ikke dig noget, og hvis du ikke gør noget, vil du fremover få beskeder fra os.

Ønsker du ikke at være med, kan du nemt afmelde dig på vandværkets hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mailadressen formand@ryomvand.dk
Vi er en frivillig bestyrelse og vi udsender beskeder til flere tusind telefoner i forbindelse med oprettelsen, så bær over med os hvis der er lidt svartid på henvendelserne.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul

Bestyrelsen i Ryomgård Vandværk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere