Ryomgård Vandværk

Forsyningssituationen på el

Kære forbruger

Vi sender denne orientering, da den nationale beredskabssituation om elforsyningen er hævet. Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale.

Dette kan betyde, at vandværket og vandværkets leverance til forbrugere kan blive berørt og at du ikke har vand i hanen i en periode.

Et brownout vil forventeligt være i en varighed af maksimalt to timer.

Ved et brownout er det vigtigt, at du ikke ringer til vandværket. Vandværket er nemlig i nødberedskab og vi har travlt med at sikre, at vandforsyningen kommer op at køre igen, hurtigst muligt.

Vi sender denne orientering, da varslen ved et brownout vil være meget kort og at vi muligvis ikke kan varsle jer via sms eller hjemmeside.

Det er også vigtigt at telefonnettet ikke bliver belastet mere end højst nødvendigt.

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – så er det vigtigt at huske på at systemet skal op at køre igen og der kan være et stort behov for vand flere steder i forsyningsområdet.

Du kan opleve et midlertidigt lavere vandtryk og eventuelt brunt vand fra vandhanen. Brunt vand skyldes okker, og det er ikke farligt. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.

Det skal nævnes, at det ikke er sikkert at brownouts vil komme på tale, det kommer an på hvor presset det nationale elnet er hen over vinteren.

Hvis I har interesse, kan I finde information på Energistyrelsens hjemmeside. FAQ om energisituationen | Energistyrelsen (ens.dk)

Venlig hilsen

Ryomgård Vandværk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere