Vandkvalitet og forbrug

Vandets hårdhed er 11 dh


 

Målt i 2020
Laveste og højeste værdier

Krav

pH

7,6

7 – 8,5

Jern

0,021 - 0,026 mg/l

Max. 0,2 mg/l

Nitrat

0,95 mg/l

Max. 50 mg/l

Clorid

20 - 28 mg/l

Max. 250 mg/l

Denne tabel viser de laveste og højeste værdier, der er målt på de stoffer, der overordnet siger mest om vandets kvalitet 

 

 

For at se den enkelte analyse i pdf format, klik på analysedatoen.

Analysedato

Lokalitet

Bemærkninger

12/04/2021 Taphane Kravværdier overholdt
12/04/2021 Ledningsnet Kravværdier overholdt
13/01/2021 Taphane Kravværdier overholdt
13/01/2021 Ledningsnet Kravværdier overholdt
12/11/2020 Taphane Kravværdier overholdt
18/08/2020 Taphane Kravværdier overholdt
18/08/2020 Ledningsnet Kravværdier overholdt
05/05/2020 Ryomgård Vandværk Vandværket Kravværdier overholdt
10/03/2020 Taphane Kravværdier overholdt
10/03/2020 Ledningsnet Kravværdier overholdt
10/03/2020 Boringskontrol 2 Kravværdier overholdt
10/03/2020 Boringskontrol 1 Kravværdier overholdt
10/03/2020 Afgang vandværk Kravværdier overholdt
19/11/2019 Ledningsnet Kravværdier overholdt
30/10/2019 Ledningsnet opfølg Kravværdier overholdt
21/10/2019 Ledningsnet Kravværdier ikke overholdt
24/09/2019 Råvand 2 af 2 Kravværdier overholdt
24/09/2019 Råvand 1 af 2 Kravværdier overholdt
24/09/2019 Afgang Vandværk 2 af 2 Kravværdier overholdt
24/09/2019 Afgang Vandværk 1 af 2 Kravværdier overholdt
03/07/2019 Ledningsnet Kravværdier overholdt
07/03/2019 Udvidet kontrol værket Kravværdier overholdt
07/03/2019 Råvand 1 af 2 Kravværdier overholdt
07/03/2019 Råvand 2 af 2 Kravværdier overholdt
07/03/2019 Ledningsnet Kravværdier overholdt
19/11/2018 Ledningsnet Kravværdier overholdt
02/10/2018 Ledningsnet Kravværdier overholdt
02/10/2018 Afgang vandværk Kravværdier overholdt
01/05/2018 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
15/03/2018 Ryomgård Vandværk Vandværket Kravværdier overholdt
15/03/2018 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
28/11/2017 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
27/10/2017 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
27/10/2017 Ryomgård Vandværk Vandværket Kravværdier overholdt
07/03/2017 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
07/03/2017 Ryomgård Vandværk Vandværket Kravværdier overholdt
16/12/2016 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
21/11/2016 Ryomgård Vandværk Vandværket Kravværdier overholdt
21/11/2016 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
13/05/2016 Ryomgård Vandværk Boring 4 Kravværdier overholdt
13/05/2016 Ryomgård Vandværk Boring 5 Kravværdier overholdt
13/05/2016 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt
13/05/2016 Ryomgård Vandværk Vandværket Kravværdier overholdt
06/04/2016 Ryomgård Vandværk Ledningsnet Kravværdier overholdt

 
Egenkontrol

Ud over de akkriditerede vandanalyser laver vandværket egenkontrol med månedlige vandanalyser på vandværket (coliforme bakterier) for at følge vandkvaliteten.

 

Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles, idet afregning foretages efter forbrug. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

For Ryomgård Vandværk foretages der årsaflæsning via selvaflæsningskort én gang årligt pr. 31.12.

I henhold til gældende regler for vandmålere skal vandværket:

  • Enten foretage udskiftning af alle målere i et parti maksimalt 6 år efter partiets opsætning
  • Eller føre stikprøvekontrol af partierne senest 8 år efter opsætning.

For Ryomgård Vandværk foretages der fra 2010 stikprøvekontrol af vandmålere. Værkets forbrugere er opdelt i 7 hovedområder, der alle har fået skiftet vandmåler / tællerværk indenfor de senere år.

Vandforbrug

Det gennemsnitlige årsforbrug for en familie under Ryomgård vandværk udgør typisk omkring 125 m³ pr. år.

Vand er en ressource, der er værd at passe på, og i dagligdagen findes mange muligheder for at begrænse forbruget.

Ydermere koster vandet penge og utætte vandrør, vandhaner og wc-cisterner poster således "penge" lige ned i afløbet.

Ved at kontrollere dine vand-installationer for utætheder sparer du både penge og masser af rent drikkevand.

Der kan kontrolleres for vandspild ved at efterse om måleren står stille, når der ikke tappes vand.

 

Eksempler på vandspild.

Vandhane, der drypper:
Langsomt dryp: 7 m3 pr. år
Hurtige dryp: 30 m3 pr. år
Løber konstant: 100 m3 pr. år

 

Toilet, der løber:

Svært at se: 100 m3 pr. år
Ses: 200 m3 pr. år
Uro på overfladen: 400 m3 pr. år
Tapløber: 3.000 m3 pr. år

 

Check dit vandforbrug

Ryomgård vandværk anbefaler, at vandmåleren aflæses månedligt. Du kan checke om dine vandinstallationer er utætte ved at aflæse vandmåleren om aftenen, når alle i huset er gået i seng og ingen bruger vand. Aflæs vandmåleren om morgenen, før nogen bruger vand. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som bør udbedres.

En vandhane, som drypper, kan koste fra 300 – 3.500 kr. om året. Et toilet, der løber, kan let koste 3.000 – 15.000 kr. om året (incl. afledningsbidrag).

Ved at udskifte et gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende (stort og lille skyl) kan der typisk spares 5 – 6 liter vand pr. skyl.

 

Handlinger tilknyttet webside