Priser og økonomi

 
Priser på vand fra Ryomgård Vandværk fastsættes en gang årligt, og fremgår af det til enhver tid gældende takstblad godkendt af Syddjurs Kommune. Prisen er sammensat af et fast bidrag samt en forbrugsafhængig m³- pris.

Udover prisen på vand fra Ryomgård Vandværk, skal der betales afgifter til staten samt typisk et vandafledningsbidrag til Syddjurs Spildevand A/S.

 

Vandpris Ryomgård Vandværk – excl. moms:

 

2017

2018

2019

2020

2021

- Fast bidrag

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

- Fast bidrag, fællesmålere

275,00

275,00

275,00

275,00

275,00

- Vandpris (pr. m³)

5,70

5,77

5,77

5,77

5,77

- Afgift på ledningsført vand (pr. m³)

5,86

6,18

6,18

6,18

6,18

- Afgift, drikkevandsbidrag (pr. m³)

0,39

0,19

0,19

0,19

0,19

 

Prisen for 1 liter vand leveret af Ryomgård Vandværk svarer til 1,4 øre incl moms og afgifter (excl fast bidrag).

Vandafledningsbidraget til Syddjurs spildevand er i 2019 fastsat til 47,92 kr. pr. m3 (excl moms).

 

Takstblad 2021

Anlægsplan 2021 - 2024

 

Handlinger tilknyttet webside