Priser og økonomi

 
Priser på vand fra Ryomgård Vandværk fastsættes en gang årligt, og fremgår af det til enhver tid gældende takstblad godkendt af Syddjurs Kommune. Prisen er sammensat af et fast bidrag samt en forbrugsafhængig m³- pris.

Udover prisen på vand fra Ryomgård Vandværk, skal der betales afgifter til staten samt typisk et vandafledningsbidrag til Syddjurs Spildevand A/S.

 

Vandpris Ryomgård Vandværk – excl. moms:

 

2010

2011

 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- Fast bidrag

450,00

450,00

450,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

- Fast bidrag, fællesmålere

375,00

375,00

375,00

275,00

275,00

275,00

275,00

275,00

275,00

275,00

- Vandpris (pr. m³)

3,90

4,20

3,85

5,18

5,27

5,69

5,70

5,70

5,77

5,77

- Afgift på ledningsført vand (pr. m³)

5,00

5,00

5,23

5,46

5,46

5,86

5,86

5,86

6,18

6,18

- Afgift, drikkevandsbidrag (pr. m³)

 

 

0,67

0,67

0,67

0,67

0,39

0,39

0,19

0,19

 

Prisen for 1 liter vand leveret af Ryomgård Vandværk svarer til 1,4 øre incl moms og afgifter (excl fast bidrag).

Vandafledningsbidraget til Syddjurs spildevand er i 2019 fastsat til 47,92 kr. pr. m3 (excl moms).

 

Takstblad

Anlægsplan 2019 - 23

 

Handlinger tilknyttet webside