Renovering af vandbehandlingsanlæg

Ryomgård Vandværk har igangsat en renovering af vandværkets vandbehandlingsanlæg, omfattende iltningstrappe og filteranlæg. Arbejdet vil forløbe henover 2. halvår 2010, med fuld idriftssætttelse sidst på året.

Det forventet ikke, at forbrugerne vil blive berørt af ombygningsarbejderne.

Handlinger tilknyttet webside